Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 24 tháng 1 năm 2019
  Đăng nhập
Lịch công tác tuần 44

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

                   KHOA TẠI CHỨC

Từ ngày 28/05 đến ngày 01/06 - Học kỳ I - Năm học: 2017 - 2018

TT

HỌ VÀ TÊN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỨ

CÔNG VIỆC

1

 

TS. Phạm Tuấn Hiệp

 (Phụ trách chung)

 2 (28/05)

Trực quản lý.

 3 (29/05)

Kiểm tra tình hình học tập các khóa.

 4 (30/05)

9h: Tập huấn cán bộ coi thi, giám sát thi.

 5 (31/05)

Làm công việc chuyên môn.

6 (01/06)

9h: Tổ chức tết thiếu nhi HTA.

2

 

ThS. Đặng Đình Minh

 

(28/04)

Công tác văn thư.

(29/05)

Làm thời khóa biểu.

4 (30/05)

Trực khoa.

(31/05)

Rà soát điểm.

6 (01/06)

Làm công việc chuyên môn.

3

 

ThS. Phạm Thanh Long

 

(28/04)

Làm công việc chuyên môn.

(29/05)

Rà soát điểm.

(30/05)

9h: Tập huấn cán bộ coi thi và giám sát thi.

(31/05)

Trực khoa.

(01/06)

Đưa lịch làm việc của khoa lên mạng.

4

ThS. Nguyễn Thị Luật

(28/04)

Rà soát điểm.

(29/05)

Công tác văn thư.

(30/05)

Trực khoa.

(31/05)

Làm công việc do trưởng đơn vị giao.

(01/06)

Sắp xếp hồ sơ.

Viết bởi: khoataichuc
Ngày Viết: 28/05/2018
Số lần xem: 72

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com