Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 24 tháng 1 năm 2019
  Đăng nhập
Lịch công tác tuần 45

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

                   KHOA TẠI CHỨC

Từ ngày 04/06 đến ngày 08/06 - Học kỳ I - Năm học: 2017 - 2018

TT

HỌ VÀ TÊN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỨ

CÔNG VIỆC

1

 

TS. Phạm Tuấn Hiệp

 (Phụ trách chung)

 2 (04/06)

7h: Chào cờ
14h: Họp giao ban
16h Họp khoa.

 3 (05/06)

Kiểm tra tình hình học tập các khóa.

 4 (06/06)

Xử lý công việc thuộc khoa.

 5 (08/06)

14h: Họp hội đồng xét công nhận tốt nghiệp lớp 50B.

6 (08/06)

Làm công việc chuyên môn.

2

 

ThS. Đặng Đình Minh

 

(04/06)

7h: Chào cờ
16h: Họp khoa.

(05/06)

Làm thời khóa biểu.

4 (06/06)

Trực khoa.

(07/06)

14h: Họp hội đồng xét công nhận tốt nghiệp lớp 50B.

6 (08/06)

Làm công việc chuyên môn.

3

 

ThS. Phạm Thanh Long

 

(04/06)

7h: Chào cờ
16h: Họp khoa.

(05/06)

Rà soát điểm.

(06/06)

Làm công việc chuyên môn.

(07/06)

14h: Họp hội đồng xét công nhận tốt nghiệp lớp 50B.

(08/06)

Đưa lịch làm việc của khoa lên mạng.

4

ThS. Nguyễn Thị Luật

(04/06)

7h: Chào cờ
16h: Họp khoa.

(05/06)

Công tác văn thư.

(06/06)

Trực khoa.

(07/06)

14h: Họp hội đồng xét công nhận tốt nghiệp lớp 50B.

(08/06)

Sắp xếp hồ sơ.

Viết bởi: khoataichuc
Ngày Viết: 03/06/2018
Số lần xem: 63

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com