Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 24 tháng 1 năm 2019
  Đăng nhập
Lịch công tác tuần 46

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

                   KHOA TẠI CHỨC

Từ ngày 11/06 đến ngày 15/06 - Học kỳ I - Năm học: 2017 - 2018

TT

HỌ VÀ TÊN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỨ

CÔNG VIỆC

1

 

TS. Phạm Tuấn Hiệp

 (Phụ trách chung)

 2 (11/06)

Trực quản lý.

 3 (12/06)

Làm công việc chuyên môn.

 4 (13/06)

Xử lý công việc thuộc khoa.

 5 (14/06)

Kiểm tra tình hình học tập các khóa.

6 (15/06)

Làm công việc chuyên môn.

2

 

ThS. Đặng Đình Minh

 

(11/06)

Công tác văn thư.

(12/06)

Làm thời khóa biểu.

4 (13/06)

Trực khoa.

(14/06)

Rà soát điểm.

6 (15/06)

Làm công việc chuyên môn.

3

 

ThS. Phạm Thanh Long

 

(11/06)

9h: Tập huấn phần mềm quản lý đào tạo.

(12/06)

Rà soát điểm.

(13/06)

Làm công việc chuyên môn.

(14/06)

Làm thời khóa biểu.

(15/06)

Đưa lịch làm việc của khoa lên mạng.

4

ThS. Nguyễn Thị Luật

(11/06)

Làm công việc chuyên môn.

(12/06)

Công tác văn thư.

(13/06)

Trực khoa.

(14/06)

Rà soát điểm.

(15/06)

Sắp xếp hồ sơ.

Viết bởi: khoataichuc
Ngày Viết: 10/06/2018
Số lần xem: 73

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com