Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 16 tháng 10 năm 2018
  Đăng nhập
lich công tác tuần 44

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

           KHOA SAU ĐẠI HỌC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44

Từ ngày 28/5 đến ngày 03/06 năm 2018

TT

HỌ VÀ TÊN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

GHI CHÚ

THỨ

CÔNG VIỆC

1

PGS.TS. Đỗ Hữu Trường

( Phụ trách chung )

2 (28/5)

- 15h00: Họp Hội đồng đánh giá Tiếng Anh đầu ra cao học K25 HLTT (A2); Tp: QĐ

 

 

 

 

 

3 (29/5)

- 7h00: Thi Tiếng Anh đầu ra cao học K25 (Nhà liên hợp); Tp: QĐ

4 (30/5)

- 9h00: Tập huấn cán bộ coi thi, giám sát thi (A2); Tp: QĐ

5 (31/5)

- Quản lý công việc chung của khoa và tham gia các cuộc họp của nhà trường.

6 (01/6)

- Quản lý công việc chung của khoa và tham gia các cuộc họp của nhà trường.

2

 

ThS. Nguyễn Thu Hường

 

2 (28/5)

- Kiểm tra, xử lý hồ sơ

 

3 (29/5)

- 7h00: Thi Tiếng Anh đầu ra cao học K25 (Nhà liên hợp); Tp: QĐ

4 (30/5)

- 9h00: Tập huấn cán bộ coi thi, giám sát thi (A2); Tp: QĐ

5 (31/5)

- Kiểm tra, xử lý hồ sơ

6 (01/6)

- Kiểm tra, xử lý hồ sơ

3

 

ThS. Nguyễn Thế Dũng

 

2 (28/5)

- Kiểm tra, xử lý hồ sơ

 

3 (29/5)

- 7h00: Thi Tiếng Anh đầu ra cao học K25 (Nhà liên hợp); Tp: QĐ

4 (30/5)

- 9h00: Tập huấn cán bộ coi thi, giám sát thi (A2); Tp: QĐ

5 (31/5)

- Kiểm tra, xử lý hồ sơ

6 (01/6)

- Trực khoa

4

ThS. Nguyễn Việt Cường

2 (28/5)

- Đi học

 

 

 

 

 

3 (29/5)

- Đi học

4 (30/5)

- Đi học

5 (31/5)

- Đi học

6 (01/6)

- Đi học

5

 

2 (28/5)

- Trực khoa, thu hồ sơ cao học

 

 

 

3 (29/5)

- 7h00: Thi Tiếng Anh đầu ra cao học K25 (Nhà liên hợp); Tp: QĐ

 

 

ThS. Nguyễn Xuân Lộc

4 (30/5)

- 9h00: Tập huấn cán bộ coi thi, giám sát thi (A2); Tp: QĐ

 

 

 

5 (31/5)

- Trực khoa, thu hồ sơ cao học

 

 

 

6 (01/6)

- Trực khoa, thu hồ sơ cao học

 


Viết bởi: khoasaudaihoc
Ngày Viết: 28/05/2018
Số lần xem: 60

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com