Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 24 tháng 1 năm 2019
  Đăng nhập
lich công tác tuần 44

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

           KHOA SAU ĐẠI HỌC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44

Từ ngày 28/5 đến ngày 03/06 năm 2018

TT

HỌ VÀ TÊN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

GHI CHÚ

THỨ

CÔNG VIỆC

1

PGS.TS. Đỗ Hữu Trường

( Phụ trách chung )

2 (28/5)

- 15h00: Họp Hội đồng đánh giá Tiếng Anh đầu ra cao học K25 HLTT (A2); Tp: QĐ

 

 

 

 

 

3 (29/5)

- 7h00: Thi Tiếng Anh đầu ra cao học K25 (Nhà liên hợp); Tp: QĐ

4 (30/5)

- 9h00: Tập huấn cán bộ coi thi, giám sát thi (A2); Tp: QĐ

5 (31/5)

- Quản lý công việc chung của khoa và tham gia các cuộc họp của nhà trường.

6 (01/6)

- Quản lý công việc chung của khoa và tham gia các cuộc họp của nhà trường.

2

 

ThS. Nguyễn Thu Hường

 

2 (28/5)

- Kiểm tra, xử lý hồ sơ

 

3 (29/5)

- 7h00: Thi Tiếng Anh đầu ra cao học K25 (Nhà liên hợp); Tp: QĐ

4 (30/5)

- 9h00: Tập huấn cán bộ coi thi, giám sát thi (A2); Tp: QĐ

5 (31/5)

- Kiểm tra, xử lý hồ sơ

6 (01/6)

- Kiểm tra, xử lý hồ sơ

3

 

ThS. Nguyễn Thế Dũng

 

2 (28/5)

- Kiểm tra, xử lý hồ sơ

 

3 (29/5)

- 7h00: Thi Tiếng Anh đầu ra cao học K25 (Nhà liên hợp); Tp: QĐ

4 (30/5)

- 9h00: Tập huấn cán bộ coi thi, giám sát thi (A2); Tp: QĐ

5 (31/5)

- Kiểm tra, xử lý hồ sơ

6 (01/6)

- Trực khoa

4

ThS. Nguyễn Việt Cường

2 (28/5)

- Đi học

 

 

 

 

 

3 (29/5)

- Đi học

4 (30/5)

- Đi học

5 (31/5)

- Đi học

6 (01/6)

- Đi học

5

 

2 (28/5)

- Trực khoa, thu hồ sơ cao học

 

 

 

3 (29/5)

- 7h00: Thi Tiếng Anh đầu ra cao học K25 (Nhà liên hợp); Tp: QĐ

 

 

ThS. Nguyễn Xuân Lộc

4 (30/5)

- 9h00: Tập huấn cán bộ coi thi, giám sát thi (A2); Tp: QĐ

 

 

 

5 (31/5)

- Trực khoa, thu hồ sơ cao học

 

 

 

6 (01/6)

- Trực khoa, thu hồ sơ cao học

 


Viết bởi: khoasaudaihoc
Ngày Viết: 28/05/2018
Số lần xem: 79

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com