Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 24 tháng 1 năm 2019
  Đăng nhập
lich công tác tuần 46

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

           KHOA SAU ĐẠI HỌC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46

Từ ngày 11/6 đến ngày 17/06 năm 2018

TT

HỌ VÀ TÊN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

GHI CHÚ

THỨ

CÔNG VIỆC

1

PGS.TS. Đỗ Hữu Trường

( Phụ trách chung )

2 (11/6)

- Quản lý công việc chung của khoa và tham gia các cuộc họp của nhà trường.

 

 

 

 

 

3 (12/6)

- Quản lý công việc chung của khoa và tham gia các cuộc họp của nhà trường.

4 (13/6)

- 8h00: Bảo vệ chuyên đề (TVT3)

5 (14/6)

- 8h00: Bảo vệ đề cương NCS khóa 7 (T3TV)

6 (15/6)

- Quản lý công việc chung của khoa và tham gia các cuộc họp của nhà trường.

2

 

ThS. Nguyễn Thu Hường

 

2 (11/6)

- Kiểm tra, xử lý hồ sơ

 

3 (12/6)

- Kiểm tra, xử lý hồ sơ

4 (13/6)

- 8h00: Bảo vệ chuyên đề (TVT3)

5 (14/6)

- 8h00: Bảo vệ đề cương NCS khóa 7 (T3TV)

6 (15/6)

- Kiểm tra, xử lý hồ sơ

3

 

ThS. Nguyễn Thế Dũng

 

2 (11/6)

- Kiểm tra, xử lý hồ sơ

 

3 (12/6)

- Kiểm tra, xử lý hồ sơ

4 (13/6)

- 8h00: Bảo vệ chuyên đề (TVT3)

5 (14/6)

- 8h00: Bảo vệ đề cương NCS khóa 7 (T3TV)

6 (15/6)

- Trực khoa, kiểm tra, xử lý hồ sơ

4

ThS. Nguyễn Việt Cường

2 (11/6)

- Đi học

 

 

 

 

 

3 (12/6)

- Đi học

4 (13/6)

- Đi học

5 (14/6)

- Đi học

6 (15/6)

- Đi học

5

 

2 (11/6)

- Trực khoa, thu hồ sơ cao học

 

 

 

3 (12/6)

- Trực khoa, thu hồ sơ cao học

 

 

ThS. Nguyễn Xuân Lộc

4 (13/6)

- 8h00: Bảo vệ chuyên đề (TVT3)

 

 

 

5 (14/6)

- 8h00: Bảo vệ đề cương NCS khóa 7 (T3TV)

 

 

 

6 (15/6)

- Trực khoa, thu hồ sơ cao học

 


Viết bởi: khoasaudaihoc
Ngày Viết: 11/06/2018
Số lần xem: 78

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com