Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English
Ngày 20 tháng 10 năm 2018
  Đăng nhập
lich công tác tuần 46

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

           KHOA SAU ĐẠI HỌC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46

Từ ngày 11/6 đến ngày 17/06 năm 2018

TT

HỌ VÀ TÊN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

GHI CHÚ

THỨ

CÔNG VIỆC

1

PGS.TS. Đỗ Hữu Trường

( Phụ trách chung )

2 (11/6)

- Quản lý công việc chung của khoa và tham gia các cuộc họp của nhà trường.

 

 

 

 

 

3 (12/6)

- Quản lý công việc chung của khoa và tham gia các cuộc họp của nhà trường.

4 (13/6)

- 8h00: Bảo vệ chuyên đề (TVT3)

5 (14/6)

- 8h00: Bảo vệ đề cương NCS khóa 7 (T3TV)

6 (15/6)

- Quản lý công việc chung của khoa và tham gia các cuộc họp của nhà trường.

2

 

ThS. Nguyễn Thu Hường

 

2 (11/6)

- Kiểm tra, xử lý hồ sơ

 

3 (12/6)

- Kiểm tra, xử lý hồ sơ

4 (13/6)

- 8h00: Bảo vệ chuyên đề (TVT3)

5 (14/6)

- 8h00: Bảo vệ đề cương NCS khóa 7 (T3TV)

6 (15/6)

- Kiểm tra, xử lý hồ sơ

3

 

ThS. Nguyễn Thế Dũng

 

2 (11/6)

- Kiểm tra, xử lý hồ sơ

 

3 (12/6)

- Kiểm tra, xử lý hồ sơ

4 (13/6)

- 8h00: Bảo vệ chuyên đề (TVT3)

5 (14/6)

- 8h00: Bảo vệ đề cương NCS khóa 7 (T3TV)

6 (15/6)

- Trực khoa, kiểm tra, xử lý hồ sơ

4

ThS. Nguyễn Việt Cường

2 (11/6)

- Đi học

 

 

 

 

 

3 (12/6)

- Đi học

4 (13/6)

- Đi học

5 (14/6)

- Đi học

6 (15/6)

- Đi học

5

 

2 (11/6)

- Trực khoa, thu hồ sơ cao học

 

 

 

3 (12/6)

- Trực khoa, thu hồ sơ cao học

 

 

ThS. Nguyễn Xuân Lộc

4 (13/6)

- 8h00: Bảo vệ chuyên đề (TVT3)

 

 

 

5 (14/6)

- 8h00: Bảo vệ đề cương NCS khóa 7 (T3TV)

 

 

 

6 (15/6)

- Trực khoa, thu hồ sơ cao học

 


Viết bởi: khoasaudaihoc
Ngày Viết: 11/06/2018
Số lần xem: 61

Trở lại
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com