Tiếng Anh-English
Ngày 24 tháng 2 năm 2019
  Đăng nhập

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH 

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần: 30

Từ ngày 25 tháng 02 đến ngày 03 tháng 03 năm 2019

Thứ/Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

25

7h: Đón tiếp sinh viên trường ĐH Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp, Địa điểm: Sân ĐK1

9h: Hội ý BGH (A2)

10h: Họp tập thể lãnh đạo (A2)
14h: Hội nghị cán bộ chủ chốt (A2); TP: BGH, ĐU, CĐ, ĐTN, trưởng phó các đơn vị

Thứ 3

26

8h: Khai giảng chương trình GDQP&AN khóa 16 trường ĐH Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp, Địa điểm: Sân ĐK1

8h: BGH làm việc với phòng KT&ĐBCLGD (A2); TP: BGH và
phòng KT&ĐBCLGD

9h: Họp hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng (A2); TP: Tập thể lãnh đạo, trưởng các đơn vị

10h: Họp tập thể lãnh đạo (A2)

11h: Họp Ban chấp hành ĐTN (VPĐ)
13h30: BGH làm việc với Trung tâm Tin học ngoại ngữ (A2); TP: BGH và trung tâm

14h30: BGH làm việc với trường PTNK TDTT Olympic (A2); TP: BGH, Toàn thể cán bộ trường PTNK

15h30: BGH làm việc với công ty Hà Thành (A2); TP: BGH, Phòng HC,TH, TTĐTVĐV

Thứ 4

27

8h: Bảo vệ kế hoạch huấn luyện (T3TV), TP: BGH, Ban giám đốc trung tâm, HLV và khách mời
(2 ngày 27,28/2/2019)
9h: Kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam tại trạm y tế
13h30: Phòng CTHSSV gặp mặt  SV khóa ĐH 54 (HTA)

15h: Sinh hoạt khoa học (HTA); TP: Các TS, chuyên gia, ban chủ nhiệm đề tài cấp bộ, NCS

Thứ 5

28

9h: Họp hội đồng khoa học và đào tạo (A2) 14h: Họp về công tác tổ chức và hoạt động của khoa (A2); TP: BGH, P.HC,TH, P.ĐT,Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế, P.KT&ĐBCLGD trưởng phó các khoa và trưởng các bộ môn

Thứ 6

01

  14h: Họp triển khai công tác thực tập lần 1 cho sinh viên khóa 52 ngành GDTC (A2); TP: QĐ
        Thứ 7
02
   

Chủ nhật

03

   
Ghi chú:  Lịch làm việc mùa đông thay đổi từ tuần 11 (Sáng từ 7h-11h, chiều từ 13h30 - 17h30) 


 

Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com