Tiếng Anh-English
Ngày 19 tháng 8 năm 2017
Đăng ký  Đăng nhập

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH 

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần: 4

Từ ngày 21 tháng 8 đến ngày27 tháng 8 m 2017

Thứ/Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

21

8h: Hội ý Ban giám hiệu (A3)

10h: Họp TTGDQP (A3)
14h: Báo cáo tiến độ đề tài cấp Bộ (A2); Tp: GM (Viện khoa học chuẩn bị)

Thứ 3

22

8h: Họp HĐTĐKT (A2); Tp: QĐ  14h: Họp Tập thể Lãnh đạo (A3); Phòng TCCB chuẩn bị

15h: Họp Ban quản lý dự án (A3)

Thứ 4

23

8h: Họp BGK Bình giảng (A2); Tp:QĐ 15h: họp BTC Tuần sinh hoạt công dân -HSSV năm học 2017-2018 (A2); Tp: TB

Thứ 5

24

   

Thứ 6

25

8h30: Tham dự Hội nghị chuyên đề xây dựng tiêu chuẩn Việt Nam xà lệch (Đà Nẵng); TP: GM

9h30: Lễ tốt nghiệp ĐHVLVH khóa 49A; Tp: QĐ
 

Thứ 7

26

   

Chủ nhật

27


 
Ghi chú:  Lịch làm việc mùa hè thay đổi từ ngày 17/4/2017 (Sáng từ 7h-11h, chiều từ 14h- 18h) 


 

Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com