Tiếng Anh-English
Ngày 26 tháng 4 năm 2019
  Đăng nhập

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH 

LỊCH CÔNG TÁC

Tuần: 39

Từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 5 tháng 05 năm 2019

Thứ/Ngày

Sáng

Chiều

Thứ 2

29

Nghỉ lễ  

Thứ 3

30

Nghỉ lễ  

Thứ 4

01

Nghỉ lễ  

Thứ 5

02

8h: Hội ý BGH (A3)
9h: Giao ban trường (A2)

Thứ 6

03

8h: Thẩm định chương trình đào tạo chất lượng cao ngành huấn luyện thể thao (A2); TP: QĐ  14h: Họp BCH Đoàn trường (VPĐ)
14h: Ban khai thác dịch vụ làm việc với công ty ngôi sao Olimpic (A2)
        Thứ 7
04
8h: Họp Đảng ủy (A2)
9h: Họp tập thể lãnh đạo (A2)
14h: Họp bí thư các chi bộ (A3)
14h: Họp xét cảnh báo học tập (A2); TP:BGH, PĐT. KGDTC, KHLTT, KYHTDTT, KQLTDTT, PCTHSSV, PKT&ĐBCLGD
15h30: Thường vụ Đoàn trường báo cáo với thường vụ Đảng ủy về công tác nhân sự (A2)

Chủ nhật

05

   
Ghi chú:  Lịch làm việc mùa hè thay đổi từ tuần 37 (Sáng từ 7h-11h, chiều từ 14h - 18h) 


 

Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com